Two days off: het vervolg

Een tijdje geleden alweer lanceerde ik het idee ‘two days off’. Zie hier.

Er was een stevige respons dus ik startte met organiseren. Mijn ideeën op papier zetten, mailtje rondsturen, datumprikker maken, locatie mailen.

Alleen divergeerde alles plots. Er was weinig respons op de mail (is het mailtje wel toegekomen?) en de datumprikker, sommigen lieten wel weten dat ze andere ideeën hadden over de two days off dan ik, dus ik begon te schipperen, locaties te vergelijken, ideeën van mensen om even langs te komen in plaats van echt deel te nemen te overwegen… En daar strandde het even, ook omdat ik soms wat verzuip in drukte.

Ik vrees dat het niet gaat lukken om iets te organiseren dat aan iedereen zijn verwachtingen gaat voldoen. Ik vind het hele idee echter wel heel waardevol en ik heb er echt zin in.

Dus: ik ga even broeden op het idee en op een moment waarop het haalbaar zou zijn in de verdere toekomst. En ik vrees dat ik dan even knopen ga moeten doorhakken en een voorstel uitsturen voor een bepaald moment, met een bepaalde plek en prijs en met een opzet voor een programma zonder dat de eerste drie (moment, plek en prijs) nog te bediscussiëren zijn want we komen er niet uit zo. Op basis daarvan kan iedereen dan beslissen of hij/zij mee wil doen aan die voorwaarden of niet. Dat is weinig democratisch maar ik krijg het alternatief (puzzelen tot het voor iedereen goed zit) niet gebolwerkt.

Wordt vervolgd. Beloofd.

In tussentijd wil ik graag een lijstje aanleggen van iedereen die geïnteresseerd is/was, dus jullie mogen me eventueel jullie interesse meedelen/bevestigen in een mailtje aan prinsesopdekikkererwt@outlook.be .